DigiDay #20

17. dubna 2024

17:00-21:00

 online, za O Kč

AI pod kontrolou

Mediální výchova, kritické myšlení a psychická pohoda v souvislosti s umělou inteligencí

Rizika, možnosti a metodiky řešení z pohledu českého školství

Proto je tu DigiDay! 

ve spolupráci GUG.CZ, NPI ČR a AI dětem

Program můžete sledovat také zpětně ze záznamu. Zaregistrujte se a my vám pošleme odkaz na vysílání.

Úvodní slovo

17:00-17:10

Pavel Hodál a Ivana Böhmová

Zahájení akce, program a úvodní slovo.
Dnešní stream pro vás připravili společně GUG.cz, NPI ČR a AI dětem

Jak ovlivňuje generativní umělá inteligence mediální gramotnost?

17:10-17:30

Kamil Kopecký

Přestaneme postupně věřit audiovizuálnímu obsahu na síti? A čemu vlastně budeme věřit? 

Jak na deep fakes, face swap a svlékací aplikace? 

Dokáží tyto technologie "hacknout" demokratické procesy, třeba volby?

Kamil je český vysokoškolský pedagog působící na Univerzitě Palackého v Olomouci, který se orientuje na oblast rizikového chování v prostředí internetu a na moderní IT ve vzdělávání. Specializuje se zejména na kyberšikanu, sexting, cyber grooming, rizika sociálních sítí a ochranu osobních údajů v prostředí internetu. 

Je vedoucím národního projektu zaměřeného na prevenci rizikového chování v prostředí internetu E-Bezpečí a zároveň vedoucím Centra prevence rizikové virtuální komunikace PdF Univerzity Palackého v Olomouci. 

Neskákejte na inteligentní špeky

17:30-18:00

Václav Maněna

Podvody a fake news jsou s příchodem umělé inteligence stále dokonalejší. Texty, fotografie a videa generované umělou inteligencí jsou často k nerozeznání od těch skutečných. Je vůbec možné zjistit, co vygenerovala umělá inteligence? 

Ukážeme si, jaké metody k ověřování informací mají s příchodem umělé inteligence smysl a co naopak nemá cenu zkoušet.

Václav - středoškolský učitel, lektor, ajťák a jůtůber. Má dlouholeté a praktické zkušenosti s e-learningem, online vzděláváním a smysluplným využíváním technologií ve výuce. Prošel mnoha slepými uličkami a udělal spoustu chyb, o které se rád dělí s ostatními.

Umělá inteligence
a digitální wellbeing

18:00-18:30

Adéla Lábusová

Rozvoj generativní AI a její zpřístupnění široké veřejnosti přináší další způsob, užívat digitální technologie. To má velký potenciál a zároveň i svá rizika. AI lze vnímat i jako další přitažlivou senzaci, která může upoutávat člověka k obrazovce. 

V příspěvku “AI a digitální wellbeing” vyjasníme, jak mohou obrazovky vůbec ovlivňovat celkové zdraví, jaké jsou projevy rizik a co pomáhá, abychom předešli negativním důsledkům.  Odpovíme si na otázky, kdy a za jakých okolností může být užívání obrazovky přínosné a jakou roli v tom může sehrát AI. 

Adéla - pracuje v oblasti pedagogicko-psychologického poradenství  a rúzných vzdělávacích a sociálních programech. Nyní se v Národním pedagogickém institutu a organizaci Jules a Jim věnuje přednostně kyberprevenci. 

3 praktické metodiky na AI a mediální výchovu

18:30-19:00

Tomáš Titěra

Umělá inteligence nejsou jen velké jazykové modely, ale také třeba systémy, které nám doporučují obsah na sociálních sítích nebo produkty v reklamách. Nová metodika do výuky od AI dětem ukazuje, jak žákům vysvětlit fungování a společenský dopad těchto systémů. 

Dvojici lekcí na toto téma doplňuje lekce o využití generativní AI v propagandě. Všechny tři lekce propojující digitální kompetence a mediální výchovu si představíme a něco málo si i praktický vyzkoušíme. 

Tomáš - Ve své profesní dráze usiluji o rozvoj mediální a digitální gramotnosti napříč generacemi. Vystudoval jsem Studia nových médií na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Učím informatiku na druhém stupni na Základní škole v Praze – Kunraticích, lektoruji kurzy mediálního vzdělávání pro učitele pro Jeden svět na školách, externě přednáším o mediální a informační gramotnosti na FF UK a v organizaci Transitions spolupracuji na projektech mediálního vzdělávání seniorů a starších dospělých. Ve všech těchto rolích usiluji o to porozumět, jak používání digitálních technologií jako jednotlivci vnímáme a jaké na nás má jako na společnost dopady. To mi přijde jako skvělý odrazový můstek pro to, abychom společně mohli prozkoumávat, jak různé technologie a digitální nástroje fungují, co nám nabízejí a jaké mají limitace. Těším se na každou příležitost, kdy se takto budeme moci na workshopu pobavit o AI.

AI jako kybernetická hrozba

19:00-19:30

Pavel Matějíček

S Pavlem Matějíčkem se podíváme do světa, kde AI není jen nástrojem využívaným pro dobro lidstva, ale i terénem útočníků. Toto školení odhalí temnější stránku umělé inteligence, kde AI představují nový rozměr kybernetických hrozeb. 

Seznámíte se s inovativními technikami, jak AI využívají hackeři pro vytváření malware, pro detekci zranitelností, deepfakes i přesvědčivých textů pro phishingové útoky.

Pavel vystupuje jako školitel a konzultant v oblasti kybernetické bezpečnosti. 

Rád školí a prezentuje, je aktivní na sociálních sítích, píše blog Spajk.cz a často je hostem v médiích nebo na odborných konferencích. Jeho osobním cílem je šířit osvětu v oblasti IT bezpečnosti a ochrany digitálního soukromí mezi běžné uživatele. 

Téměř 10 let pracoval v antivirové společnosti ESET, kde vedl tým technické podpory a zastával funkci bezpečnostního experta. Poté působil jako freelancer, načež založil vlastní společnost BOIT Cyber Security, která se zabývá penetračními testy, sociálním inženýrstvím a vzděláváním. 

Pravda, lež a umělá inteligence

19:30-20:00

Mira Friedrichová a Eva Nečasová

Během naší půlhodiny si ukážeme, co konkrétně využíváme v praxi, při přípravě i ve výuce. Proč si myslíme, že AI je nástroj, který je užitečný, ale jako každý nástroj může být i nebezpečný.

A proč v komunikaci s jazykovým modelem zdravíme a děkujeme 🙂.

Mira - Jsem učitelka informatiky z gymnázia Na Zatlance, zajímám se o věci staré i nové a často se cítím jako Alenka, protože je mi jasné, že: „   Tady musíš běžet ze všech sil, abys setrvala na jednom místě. Chceš-li se dostat jinam, musíš běžet aspoň dvakrát tak rychle!“  (Lewis Carroll, Alenka v říši divů)

Eva - je zakladatelkou neziskové iniciativy AI dětem, jejímž hlavním cílem je vytvářet materiály, které základním školám usnadní zavést do svých osnov vzdělávání v oblasti umělé inteligence a také stojí za metodikami Hello Ruby pro školy.

Nadužívání digitálních technologií – rizika, nové fenomény a prevence

20:00-20:30

Tereza Komárková

Příspěvek se věnuje možným psycho-sociálním dopadům nadužívání digitálních technologií u dětí a dospělých. Upozorňuje na některé nové fenomény v souvislosti s psychickým zdravím, které se v této oblasti objevují a zabývá se rovněž prevencí digitálních závislostí.

Tereza působí jako akademický pracovník na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy na katedře pedagogiky, kde se věnuje přednáškové a vědecko-výzkumné činnosti. Dlouhodobě se zaměřuje na témata pedagogické psychologie, inkluzivní vzdělávání, alternativní způsoby vzdělávání a nové fenomény ve vzdělávání. Pracuje dlouhá léta v poradenské praxi jako psycholog a speciální pedagog, aktuálně také jako školní psycholog. 

Závěrečné slovo

20:30-20:35

Pavel Hodál a Ivana Böhmová

Umělá inteligence tady je a bude. Školství nesmí zůstat (a nezůstává) pozadu. Je jen na nás, zda si z ní uděláme pomocníka, nebo se staneme její obětí.