DigiDay #17

Internetová bezpečnost a prevence ve spolupráci GUG.cz a NÚKIB

12. října 2023

17:00-20:40

 online

Všichni čelíme problémům a výzvám, které nás nutí přemýšlet hlouběji o bezpečnosti a prevenci v online prostředí.
S tím souvisí i otázky, jak správě a efektivně nastavit metody prevence. 

Jak rozvíjet u dětí kritické myšlení v éře sociálních sítí?

Co změny v přístupu žákovských účtů Google Workspace znamenají pro vás?

Jaké výzvy přináší digitalizace v každodenním životě a vzdělávání?

Jak rozpoznat phishingové útoky a jak se jim ubránit?


Buďte s námi krok napřed v digitální prevenci. Připojte se!

Úvodní slovo

17:00-17:05

Nina Adamcová a Pavel Hodál

Zahájení akce, program a úvodní slovo.
Dnešní stream pro vás připravili společně GUG.cz a NÚKIB

Prevence v širším kontextu

17:05-17:30

Adéla Lábusová

Je důležité seznamovat děti se zásadami bezpečnosti, ale  jen informace sama osobě nestačí.. Je třeba rozvíjet u děti obecně dovednosti, které jsou podstatou toho, aby tyto zásady děti v praxi uplatňovaly. Sebepoškozování nevyřešíme tím, že dětem zakážeme sociální sítě, ale že jim dáme podporu, aby měly vyvážené sebevědomí a zdravé sebepojetí.  Nestačí vyjmenovat znaky podvodné zprávy, ale učit děti kriticky myslet a vyhodnocovat situaci podle kontextu. Pojmenujeme si základy a seznámíme se s novým online kurzem Labyrint sítě a ráj srdce, kde se můžete dozvědět více. 

A mnoho dalšího. 

Bezpečnost žákovských účtů ve spojení s aplikacemi
3. stran

17:30-17:45

Pavel Hodál

Od konce října se výrazně mění přístup školních účtů Google Workspace k aplikacím třetích stran. Na jednu stranu to znamená obrovský a užitečný krok vpřed v zabezpečení, na druho ustranu nám to může zkomplikovat práci a výuku.  

Žákovské účty se totiž už nebudou chovat stejně při přihlášení do výukových portálů a aplikací než ty učitelské. 

Je potřeba se na tuto situaci připravit předem.

Co vlastně dělá takový metodik prevence?

17:45-18:00

Miriam Sedláčková

Kdo teda udělá tu přednášku o digitálním wellbeingu / pornografii a mládeži / škodlivosti  či výhodách sociálních sítí / rizicích kratonu a kouření? (nehodící prosím škrtněte). 

Kupodivu ani metodik prevence ani ICT koordinátor. Na preventivní akci by měl přijít někdo, kdo je s problematikou velmi dobře obeznámen, má psychologické vzdělání a má k dané problematice osobní vztah. 

Sexting

18:00-18:30

Michaela Slussareff

Fakenews v době Umělé Inteligence

18:30-19:00

Jindřich Zdráhal

Fakenews, dezinformace a "kreativní nakládání s pravdou" jsou tady už hodně dlouho. 

Zeptejte se třeba Brňáků, proč se u nich zvoní "poledne" o hodinu dřív. 

Na druhou stranu, dnešní doba – doba AI, dává všem do rukou technické prostředky, díky kterým lze velmi jednoduše vytvořit "alternativní pravdu" na takové úrovni, že se za chvíli nebudeme moct spolehnout ani na své vlastní oči a uši.

Dá se s tím něco dělat? Jakou roli by v tom mohla hrát škola? technologie? společnost?

Problémy správně zabezpečných digitálních prostředí

19:00-19:30

Jan Kršňák

Digitalizace společnosti přináší problémy, jejichž řešením se zabýváme v rámci oboru kyberbezpečnosti. Často jsou patologického či technického charakteru. Vedle nich existují potíže, které nepovažujeme za nebezpečné, protože vycházejí z přirozených vlastností digitálních technologií a jejich šíření. Jsou to například informační přesycení, ztráta pozornosti, pocit samoty či stresu a další jevy. Z hlediska vzdělávání nás zajímá, že často přímo ovlivňují schopnost se učit. Z pohledu každodenního života přinášejí nové výzvy každému z nás i společnosti jako celku. Podíváme se, jak můžeme přistupovat k digitalizaci společnosti tak, abychom se s těmito jevy

Jak se bránit phishingu

19:30-20:00

Lucie Drimlová

Do našich e-mailových schránek občas přistanou zprávy, které mají nekalé úmysly. Dokážeme je rozpoznat? Mohou útočníci cílit i na jiná zařízení? Co by se stalo, kdyby útočníci získali naše přihlašovací údaje?

Závěr akce

20:00-20:10

Nina Adamcová, Pavel Hodál a hosté

Závěrečné shrnutí celého streamu a plán dalších akcí na podzim 2023

Po vyplnění registračního formuláře vám pošleme odkaz na živé vysílání dne 12. 10. 2023